Anton Spicijarić
Anton Spicijarić je savjetnik Uprave WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., te vanjski član tima u WEIP Savjetovanju d.o.o. i WEIP Infrastrukturi Ltd.
Biografija


Tridesetogodišnje međunarodno iskustvo u investicijskom bankarstvu, kao menadžer u SWISS BANK CORPORATION s poljem djelovanja u investicijskom bankarstvu za područje Latinske Amerike, s naglaskom na restrukturiranju državnog duga nerazvijenih zemalja i sekundarnom trgovanju državnim dugom. Nakon toga se vraća u Hrvatsku i više godina bavi poslovnim savjetovanjem u vlastitoj konzultantskoj tvrtki. U Validusu se kao savjetnik bavi odnosima s inozemnim investitorima i stranim klijentima poslovnog sustava FIMA. U poslovima projektnog financiranja ističemo reference u projektima autocesta u Meksiku i Hrvatskoj (BINA Istra, Zagreb-Macelj) na poslovima pregovaranja i financijskog savjetovanja kod financiranja i refinanciranja spomenutih projekata.


 
Zaposlenja

2010-
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. - savjetnik uprave
2009-2010
FIMA Alfa d.o.o. - savjetnik i prokurist
2006-2009
FIMA Validus d.d. - stariji savjetnik
1998-2006
AS Consulting LLC (SAD) - konzultant
1994-1998
SWISS BANK CORPORATION - područni menadžer i stariji investicijski
                     bankar za područje Latinske Amerike
1985-1994
SWISS BANK CORPORATION - izvršni direktor (Country Restructuring
                     Department, Emerging Markets Trading and Finance secondary market
                     activity) i predstavnik SBC u Savjetničkim odborima banake za Meksiko,
                     Panamu, Venecuelu, Brazil, Jugoslaviju i Poljsku
1982-1985
Trade Finance (Azija, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Meksiko, Peru i Srednja
                    Amerika, Eximbank, CCC financing)
1979-1982
SWISS BANK CORPORATION Panama - potpredsjednik za marketing,
                     kreditiranje i korporativni sektor u Latinskoj Americi
1978-1979
SWISS BANK CORPORATION - pomoćnik potpredsjednika
1976-1978
SWISS BANK CORPORATION - pomoćnik rizničara
1974-1976
SWISS BANK CORPORATION - pomoćnik direktora za Correspondent
                     Banking / Trade Finance (Brazil, Kolumbija, Ekvador, Meksiko, Peru i
                     Srednja Amerika
1972-1974
SWISS BANK CORPORATION - pripravnik za menadžersku poziciju
Kontaktrajte nas
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

OIB: 41714393418

Tel: +385 42 500 866
Fax: +385 42 500 864

E-mail: info@weip.hr
Web: www.weip.hr