Povijest

Društvo WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. osnovano je u travnju 2009. u procesu restrukturiranja poslovnog sustava FIMA i podjele krovnog društva FIMA Grupe d.d. Polazeći od dugogodišnjeg iskustva članova društva, stečenog unutar poslovnog sustava FIMA kao jedne od vodećih domaćih financijskih grupa u Republici Hrvatskoj sa ograncima u regiji, novoosnovano društvo na čelu sa Liljanom Weissbarth posredno i neposredno preuzima upravljanje nad ukupno osam društava nekadašnjeg sustava FIMA, od toga tri domaća društva (FIMA FAS d.o.o, FIMA RED d.o.o. i FIMA PERFECTUS d.o.o) i pet inozemnih društava (FIMA FAS d.o.o. Beograd, FIMA FAS d.o.o. Sarajevo, FIMA FAS dooel Skopje te FIMA PERFECTUS d.o.o. Sarajevo i FIMA PERFECTUS d.o.o. Beograd), uz joint venture sa partnerima iz Velike Britanije FIMA Infrastructure Ltd. na Cipru.

Kroz navedena društva (promijenjenih naziva ovisno o segmentu poslovanja - WEIP Savjetovanje, WEIP Nekretnine, WEIP Perfectus i WEIP Infrastruktura), te preuzete ljudske resurse i „know how“, društvo WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. nastavlja tradiciju poslovanja u financijskom sektoru, naročito u području poslovnog savjetovanja i tržišta kapitala, poslovanja s nekretninama, faktoringa i projektnog financiranja infrastrukture, te u budućnosti fondovima rizičnog kapitala.

Društvo WEIP Savjetovanje d.o.o. osnovano je u srpnju 1999. pod imenom FCT d.o.o. Od samog početka postojanja društvo se intenzivno bavi poslovima konzaltinga i analize vrijednosnih papira surađujući pritom sa drugim članicama tvrtkama poslovnog sustava FIMA, posebice brokerskom kućom i društvom za upravljanje investicijskim fondovima. Krajem 2004. društvu FCT d.o.o. pripaja se društvo FORTIS SAVJETOVANJE d.o.o. čime se jača njegova pozicija na tržištu i proširuje lista referenci iz područja konzaltinga. Po predmetnom pripajanju društvo mijenja ime u FIMA FORTIS SAVJETOVANJE d.o.o. prezentirajući time svoju pripadnost jednoj od vodećih domaćih financijskih grupa u državi. Od listopada 2006. društvo posluje pod tvrtkom FIMA FAS d.o.o. te započinje proces širenja u regiji osnivanjem sestrinskih tvrtki u Beogradu, Sarajevu i Skopju. Konačno, u srpnju 2009. društvo u sklopu restrukturiranja poslovnog sustava FIMA zajedno sa podružnicama iz regije prelazi pod upravljanje društvu WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. (skraćeno: WEIP) mijenja naziv u WEIP Savjetovanje d.o.o. pod kojim i danas nastupa na tržištu.

Društvo WEIP Perfectus d.o.o. osnovano je u siječnju 2005. pod imenom PERFECTUS d.o.o. Društvo je osnovano u procesu širenja poslovanja poslovnog sustava FIMA sa željom da se obuhvati faktoring, kompenzacije i trgovanje potraživanjima. Temeljem razvoja i rasta poslovanja društvu se već godinu dana nakon osnivanja povećava temeljni kapital. U prosincu 2007. društvo mijenja ime u FIMA PERFECTUS d.o.o. radi prepoznatljivosti i dodatno povećava svoj temeljni kapital, čime učvršćuje svoju poziciju u segmentu faktoringa. FIMA Perfectus se 2008. učlanjuje u međunarodnu udrugu faktoring društava FCI. Također, u srpnju 2009. društvo u sklopu restrukturiranja poslovnog sustava FIMA zajedno sa podružnicama iz regije prelazi pod upravljanje WEIP-a, te mijenja naziv u WEIP Perfectus d.o.o. pod kojim danas nastupa na tržištu.

Društvo WEIP Nekretnine d.o.o. osnovano je u veljači 2006. pod imenom FIMA RED d.o.o. Od trenutka osnivanja društvo se u potpunosti prilagođava potrebama poslovnog sustava FIMA, te preuzima glavnu ulogu oko upravljanja nekretnina u portfelju ostalih članica FIMA-e. Također se društvo ističe i na poslovima vođenja projekata, projektiranja novih zgrada i obnove postojećih nekretnina. Jednako kao i ostala navedena društva, u srpnju 2009. u procesu restrukturiranja poslovnog sustava FIMA društvo prelazi pod upravljanje WEIP-a, te mijenja naziv u WEIP Nekretnine d.o.o. pod kojim i danas nastupa na tržištu.

Društvo WEIP Infrastruktura Ltd. je osnovano na Cipru pod imenom FIMA Infrastructure u studenom 2008. Nakon promjena vlasničke strukture Liljana Weissbarth drži vlasnički udio od 50%, a partneri iz Velike Britanije Mintamax Services Ltd. preostalih 50%.
Kontaktrajte nas
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

OIB: 41714393418

Tel: +385 42 500 866
Fax: +385 42 500 864

E-mail: info@weip.hr
Web: www.weip.hr