Osobna iskaznica


WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

Osobni identifikacijski broj (OIB)
41714393418
Matični broj DZS (MB)
2506700
Registarsko tijelo i broj subjekta upisa
.
Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070088469
Temeljni kapital
Uplaćen u cijelosti – 100.000,00 kn
Datum osnivanja
14. travnja 2009.
Uprava
Liljana Weissbarth (predsjednica)
Poslovna adresa i sjedište
Anina 2, 42000 Varaždin
Telefon
+385 42 500 884
Fax
+385 42 500 880
E-mail
Žiro račun
.
2484008-1105085655
kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
 


WEIP Savjetovanje i podružnice


WEIP Savjetovanje d.o.o.

Osobni identifikacijski broj (OIB)
45665477878
Matični broj DZS (MB)
1455770
Registarsko tijelo i broj subjekta upisa
.
Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070054572
Temeljni kapital
Uplaćen u cijelosti – 1.000.000,00 kn
Datum osnivanja
15. srpnja 1999.
Uprava
Prokurist
Andreja Zimić (direktor)
Ljiljana Weissbarth
Poslovna adresa i sjedište
Anina 2, 42000 Varaždin
Telefon
+385 42 500 883
Fax
+385 42 500 880
E-mail
Žiro račun
.
2484008-1103809011
kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
 WEIP Savjetovanje d.o.o. Beograd 

Porezni identifikacijski broj (PIB)
104805945
Matični broj
20354615
Registarsko tijelo i broj subjekta upisa
.
Agencija za privredne registre Republike Srbije, BD 144760/2007
Temeljni kapital
50.000,00 Eur 
Datum osnivanja
09. studeni 2006.
E-mail
 WEIP Savjetovanje d.o.o. Sarajevo

Jedinstveni identifikacijski broj (JIB)
4201368630004
Registarsko tijelo i broj subjekta upisa
Sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 65-01-0408-08
Temeljni kapital
Uplaćen u cijelosti – 50.000,00 KM
Datum osnivanja
30. lipanj 2008.
E-mail
 WEIP Savjetovanje dooel Skopje (promjena naziva iz FIMA FAS u tijeku)

Porezni broj
4030008032263
Registarsko tijelo i broj subjekta upisa
Centralni registar Republike Makedonije, EMBS: 6365655
Temeljni kapital
50.000,00 Eur (uplaćeno 25.000,00 Eur)
Datum osnivanja
26. svibanj 2008.
E-mail
 WEIP Perfectus


WEIP Perfectus d.o.o.

Osobni identifikacijski broj (OIB)
22764220756
Matični broj DZS (MB)
1908618
Registarsko tijelo i broj subjekta upisa
.
Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070069230
Temeljni kapital
Uplaćen u cijelosti – 15.000.000,00 KN
Datum osnivanja
28. siječnja 2005.
Uprava
Liljana Weissbarth (direktor)
Poslovna adresa i sjedište
Anina 2, 42000 Varaždin
Telefon
+385 42 500 884
Fax
+385 42 500 880
E-mail
Žiro račun
.
2484008-1102850031
kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
  


WEIP Nekretnine


WEIP Nekretnine d.o.o.

Osobni identifikacijski broj (OIB)
29274739854
Matični broj DZS (MB)
2054272
Registarsko tijelo i broj subjekta upisa
.
Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070073480
Temeljni kapital
Uplaćen u cijelosti – 500.000,00 KN
Datum osnivanja
24. veljače 2006.
Uprava
Prokurist
Jurica Weissbarth (direktor)
Ljiljana Weissbarth
Poslovna adresa i sjedište
Anina 2, 42000 Varaždin
Telefon
+385 42 500 882
Fax
+385 42 500 880
E-mail
Žiro račun
.
2484008-1103582506
kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
 WEIP Infrastruktura


WEIP Infrastruktura Ltd.

Matični broj
HE 242232
Temeljni kapital
Uplaćen u cijelosti – 1.000,00 Eur
Datum osnivanja
20. studeni 2008.
Uprava
Yiannakis Violaris, Katia Petri, Marios Takkou
Poslovna adresa i sjedište
.
.
89 Kennedy Avenue, 2nd floor, Office201, P.C. 1077, Nicosia,
Republic of Cyprus (EU member)
Telefon
+385 42 500 884
Fax
+385 42 500 880
E-mail
 
Kontaktrajte nas
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

OIB: 41714393418

Tel: +385 42 500 866
Fax: +385 42 500 864

E-mail: info@weip.hr
Web: www.weip.hr