Management

Predsjednica uprave WEISSBARTH I PARTNERI  d.o.o. je Liljana Weissbarth.  

Liljana Weissbarth 


Liljana Weissbarth je predsjednica Uprave WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o., te prokurist u WEIP Savjetovanje d.o.o. i WEIP Nekretnine d.o.o. Ujedno je i većinski vlasnik WEIP-a, te izravno ili neizravno podružnica WEIP-a.

Tel: +385 42 500 866
Fax: +385 42 500 864
Skype: lweissbarth
E-mail: lweissbarth@weip.hr

Biografija

Rođena 16.12.1958. u Varaždinu. Udana, majka dvoje djece. Diplomirala 1982. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila 1995. ispit za ovlaštenog posrednika brokera za trgovanje vrijednosnicama. Položila ispit za upravitelja mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava, 2002. godine. Pohađala brojne specijalističke seminare iz domene tržišta kapitala, menadžmenta i komunikologije.


Poslovno iskustvo
  • Petnaestogodišnje iskustvo u konzaltingu i vođenju tranzicijskih i privatizacijskih procesa uključivo restrukturiranja trgovačkih društava u Hrvatskoj; sudjelovanje u privatizacijama u Federaciji BIH i Srbiji.
  • Vođenje projekata investicijskog bankarstva u Hrvatskoj: osnivanje prvog dioničkog društva u Hrvatskoj javnom ponudom dionica (IPO)
  • vođenje procesa IPO za dva investicijska fonda (zatvoreni dionički investicijski fond i nekretninski fond)
  • mirovinska reforma u Hrvatskoj (2. stup) - osnivanje i autorizacija društva za upravljanje obveznim investicijskim fondovima i obveznog mirovinskog fonda
  • vođenje više procesa preuzimanja, spajanja i pripajanja, naročito osnivanje i preuzimanje banaka(M&A)
  • vođenje procesa izlaska na burze u različite kotacije za više velikih trgovačkih društava (listing)
  • vođenje due diligence procesa većeg broja društava, s naglaskom na due diligence banaka i ostalih financijskih institucija i organizacije tendera za prodaju nekoliko trgovačkih društava.
  • Sudjelovanje u radu Nadzornih odbora većeg broja društava iz Hrvatske i Bosne iz područja financija (banke i holdinzi), turizma i prehrambene industrije.Zaposlenja

2009-
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. - predsjednica Uprave
2008-2009
FIMA Grupa d.d. - zamjenica predsjednika Uprave
2006-2008
FIMA Validus d.d. - zamjenica predsjednika Uprave
2004-2006
FIMA Fortis Savjetovanje d.o.o. - predsjednica Uprave
2001-2003
Mirovinsko društvo HA jedan d.o.o. - predsjednica Uprave
2000-2003
FIMA Invest d.o.o. - društvo za upravljanje inv. fondovima, članica Uprave
1999-2001
FCT d.o.o. - direktorica
1994-1999
FIMA d.o.o. - direktorica razvoja i marketinga
1994
CBB d.o.o. - direktor vanjske trgovine
1990-1994
VAMA d.d. - komercijalni direktor; glavni direktor
1986-1990
VAMA d.d. - voditelj pravne službe
1982-1986
VAMA d.d. - korporativni pravnik 

Kontaktrajte nas
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

OIB: 41714393418

Tel: +385 42 500 866
Fax: +385 42 500 864

E-mail: info@weip.hr
Web: www.weip.hr