Organizacija sustava WEIP

Krovno društvo WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. (skraćeno WEIP) čini kapitalnu bazu sustava koji se sastoji od 8 podružnica - tri domaće (WEIP Savjetovanje d.o.o., WEIP Perfectus d.o.o. i WEIP Nekretnine d.o.o.) i pet inozemnih (WEIP Savjetovanje u Beogradu, Sarajevu i Skopju; WEIP Perfectus u Beogradu i Sarajevu), te joint venture WEIP infrastruktura na Cipru u kojem WEIP drži 50% vlasništva.


Shema
Opis djelatnosti pojedinih kompanija

WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. je holding društvo koje upravlja svojim podružnicama i ostalom financijskom imovinom (vlasnički udjeli-dionice u nepovezanim društvima). Također se bavi savjetovanjem u upravljanju drugim društvima, traženjem investitora i prikupljanjem kapitala za projekte.

WEIP Savjetovanje d.o.o. je društvo specijalizirano za poslovno savjetovanje pri spajanjima i preuzimanjima; operativnom, financijskom i vlasničkom restrukturiranju; projektnom financiranju. Također se bavi analizom poslovanja i vrednovanjem društava i financijskih institucija uz izradu materijala za investitore, izradom feasibility studija za investicijske projekte, savjetovanjem jedinica lokalne uprave i samouprave. U suradnji sa ovlaštenim revizorom WEIP Savjetovanje obavlja due diligence i vrednovanje društava i financijskih institucija, te savjetovanje kod tendera za privatizaciju i tendera za prodaju kompanija. U suradnji s ovlaštenim investicijskim društvom WEIP Savjetovanje pruža usluge savjetovanja na projektima vezanim uz tržište kapitala: planiranje i izdavanje vrijednosnih papira (IPO), uvrštenje na kotaciju i održavanje kotacije. Podružnice u Makedoniji, Srbiji i Bosni su također registrirane za navedene djelatnosti.

WEIP Perfectus d.o.o. je društvo specijalizirano za usluge koje se odnose na nedospjela potraživanja - faktoring (domaći, izvozni i uvozni), eskont mjenica i osiguranje izvoza. Podružnice istog naziva u Srbiji i Bosni su također registrirane za navedene djelatnosti.

WEIP Nekretnine d.o.o. je društvo specijalizirano za upravljanje nekretninama, posredovanje u prometu nekretnina i vođenje investicijskih projekata na nekretninama.

WEIP Infrastruktura Ltd. je društvo specijalizirano za pružanja savjetodavnih usluga ulagačima, bankama i nadležnim tijelima koje uspostavljaju ili surađuju s već postojećim javno privatnim partnerstvima (JPP) u projektima prometne, energetske i javne infrastrukture.

Kontaktrajte nas
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

OIB: 41714393418

Tel: +385 42 500 866
Fax: +385 42 500 864

E-mail: info@weip.hr
Web: www.weip.hr