Djelatnost / usluge

WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. je holding društvo koja upravlja svojim podružnicama i ostalom financijskom imovinom (vlasnički udjeli-dionice u nepovezanim društvima). Također se bavi savjetovanjem u upravljanju drugim društvima, traženjem investitora i prikupljanjem kapitala za projekte.

Poslovno savjetovanje pri upravljanju društvima

WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. i njegovi zaposlenici imaju jake reference u korporativnom upravljanju drugim društvima, naročito bankama, financijskim holdinzima, hotelskim društvima i društvima iz prehrambene industrije. Upravljačka iskustva (u suradnji s WEIP Savjetovanjem) uključuju sudjelovanje u radu nadzornih odbora i koordinaciju rada Uprava i Nadzornih odbora, različite statusne promjene (dokapitalizacije, podjele, spajanja i pripajanja, akvizicije i osnivanje podružnica u inozemstvu), izradu feasibilty studija za banke u svrhu dobivanja kredita za investicije, te pripremu društva za prodaju i pregovore s potencijalnim kupcima.


Traženje investitora i prikupljanje kapitala za projekte

WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o. i njegovi zaposlenici imaju bogato iskustvo (u suradnji s WEIP Savjetovanjem koji priprema materijale za investitore) u traženju investitora i prikupljanju kapitala za projekte, te upravljanju investicijskim projektima. Najviše referenci ima iz područja investicijskog bankarstva: uspješno prikupljanje kapitala kod IPO-a dioničkog zatvorenog investicijskog fonda i nekretninskog fonda, te osnivanje obveznog mirovinskog društva i fonda i osnivanje privatizacijskog investicijskog fonda i društva za upravljanje.
Kontaktrajte nas
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

OIB: 41714393418

Tel: +385 42 500 866
Fax: +385 42 500 864

E-mail: info@weip.hr
Web: www.weip.hr