Management

Direktor WEIP Savjetovanja d.o.o. je Andreja Zimić, dok je Liljana Weissbarth prokurist.

Andreja Zimić

Tel: +385 42 500 883
Fax: +385 42 500 880
E-mail: azimic@weip.hr

Biografija

Rođena 12.10.1981. u Varaždinu. Diplomirala 2004. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije. Pridruženi je član ACCA (UK certified accountant).


Poslovno iskustvo
U KPMG stječe iskustvo u reviziji mnogih društava, naročito banaka i ostalih financijskih institucija, dok se u WEIP Savjetovanju bavi analizom financijskog sektora, makroekonomskom analizom te due diligencom banaka i ostalih financijskih institucija.


Zaposlenja

2010-
WEIP Savjetovanje d.o.o. - direktor
2007-2010
FIMA FAS/WEIP Savjetovanje d.o.o. - analitičar/voditelj projekta
2005-2007
KPMG Croatia d.o.o. - supervizor


Kontaktrajte nas
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.

OIB: 41714393418

Tel: +385 42 500 866
Fax: +385 42 500 864

E-mail: info@weip.hr
Web: www.weip.hr